Opening nieuw clubhuis SV Laren’99

Foto: SV Laren99

Op zaterdag 4 september opende wethouder Stam het nieuwe clubhuis van SV Laren ’99. Het vernieuwde clubhuis is dankzij de grote inspanningen van vele vrijwilligers, de financiële steun van leden en sponsors en met een investeringssubsidie van de gemeente tot stand gekomen.

Op 1 juli 1999 fuseerden de twee Larens voetbalclubs tot één club: SV Laren ’99. Na een nieuw kunstgrasveld in 2013, kon nu het nieuwe clubhuis worden geopend. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk voor de vereniging aan, waardoor SV Laren’99 aantrekkelijk blijft voor jong en oud.

De bouw is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente en door medefinanciering van een aantal betrokken leden en sponsors. Met de aannemer Vreeswijk & Koebrugge en de vele inspanningen van een aantal bevlogen vrijwilligers is de uiteindelijke bouw voorspoedig tot stand gekomen.

Secretaris Jan van Midden: “Wij kunnen erg trots zijn op dit nieuwe clubhuis. Het is niet alleen een prachtig gebouw, maar staat ook symbool voor een nieuw begin. Met dit gebouw is de continuïteit van SV Laren ’99 geborgd en hebben wij een prachtige basis voor alle toekomstige generaties die willen sporten bij SV Laren ’99”.

Het gemeentelijk subsidiebeleid is bedoeld om de sport te steunen. Onder andere door financiële middelen ter beschikking te stellen aan verenigingen om hun sportaccommodaties te verbeteren of te vernieuwen.

Wethouder Ton Stam: “Een prachtig clubhuis waarmee ik SV Laren’99 en al haar leden van harte feliciteer. Met goede sportaccommodaties kunnen we de leefbaarheid van de Larense samenleving verbeteren en daarmee bijdragen aan het voorkomen van toekomstige maatschappelijke problemen. Alleen in Laren al worden bij de verschillende sportverenigingen jaarlijks een paar duizend kinderen door honderden vrijwilligers opgevangen, getraind en gecoacht. Deze geweldige maatschappelijke bijdrage die door verenigingen worden geleverd mag niet worden onderschat.”