Ook nieuwsgierig? Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk ter inzage

Alleen Hoge Raad kan nog iets betekenen
Alleen Hoge Raad kan nog iets betekenen
Foto: FB Gemeente Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat met ingang van vrijdag 8 oktober 2021 tot en met donderdag 18 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ voor eenieder ter inzage ligt.

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om het plan ‘Made by Holland’ van eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep voor Landgoed Paleis Soestdijk mogelijk te maken. Dat plan behelst onder meer de restauratie van het paleis, de tuin en het park. Daarbij komen er ook bouwkundige aanpassingen aan het paleis, zoals een auditorium achter de Soester vleugel en een nieuwe entree aan de achterzijde. Ook wordt de Oranjerie uitgebreid.

Op het zogenaamde marechausseeterrein wordt de bouw van maximaal 98 appartementen mogelijk gemaakt. Op het Herenhuisterrein (‘De Parade’), tegenover het paleis, is een (landgoed)winkel-, horeca, hotel- en kleinschalig eventprogramma gepland. De capaciteit van de beide parkeerplaatsen wordt uitgebreid, zowel aan de paleiskant als aan de Herenhuiszijde. Voor een goede ontsluiting van het landgoed worden twee kruispunten in de Amsterdamsestraatweg aangelegd. Omdat het landgoed binnen het Natuurnetwerk Nederland ligt, voorziet het ontwerpbestemmingsplan ook in compenserende natuurmaatregelen.

 

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ ligt van vrijdag 8 oktober tot en met donderdag 18 november 2021 ter inzage. Het is digitaal in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl, plannummer NL.IMRO.0308.BP0088-OW01.

Het plan is ook in te zien in de centrale hal van het gemeentehuis, geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, maandag en woensdag ook van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Een zienswijze indienen

Gedurende de inzageperiode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk ter attentie van ‘de gemeenteraad van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn’, of mondeling door contact op te nemen met de heer Albert van ’t Riet via 06-46231033.

 

De verdere procedure

Na afloop van de inzageperiode wordt bekeken of er aanpassingen in het plan nodig zijn naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Het college neemt een besluit over de beantwoording van de zienswijzen, de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan. Nadat het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen voor beroep, treedt het plan en besluit in werking. Als er geen beroep wordt ingesteld, is daarmee de procedure afgerond.