Burgemeester mocht beschoten woning Vianen opnieuw sluiten

Mallorca geweld
Mallorca geweld
Foto: Rechtspraak

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden mocht een woning in Vianen opnieuw sluiten nadat de woning doelwit is geworden van een beschieting. De bewoonster van die woning is het niet eens met die beslissing en vroeg de voorzieningenrechter om de beslissing terug te draaien.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de burgemeester een noodbevel mocht afgeven, dat inhoudt dat de woning tot en met 18 november gesloten blijft.

 

Beschietingen
Half september is een woning in Vianen beschoten. In de nacht van 6 op 7 oktober werd opnieuw een woning in die straat beschoten. Volgens de politie is de beschieting van half september zeer waarschijnlijk een vergissing en was het huis dat in oktober werd beschoten het daadwerkelijke doel. De burgemeester heeft op 7 oktober op basis van (beperkte) informatie van de politie besloten dat de woning die als laatste beschoten werd, gesloten moest worden en de bewoners de woning moesten verlaten. Niet uit te sluiten viel dat er nieuwe beschietingen zouden plaatsvinden en de politie had en heeft nog geen zicht op verdachte(n). De woning wordt bewoond door een vrouw met haar kind. De vader van het kind is gedetineerd en op basis van informatie uit de politiesystemen vindt de politie het aannemelijk dat de man deel uitmaakt van het criminele milieu of dat hij daaraan te relateren is. De vrouw was het niet eens met die beslissing en stapte naar de voorzieningenrechter. Die oordeelde dat de burgemeester de woning mocht sluiten, maar niet voor zes weken. De vrouw mocht 27 oktober terug naar haar woning, tenzij de burgemeester een nieuwe beslissing zou nemen op basis van nieuwe, actuelere en meer gedetailleerde informatie.

Zwaar crimineel (drugs)milieu
Op 27 oktober heeft de burgemeester daadwerkelijk een nieuw noodbevel afgegeven. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op nieuwe informatie van de politie over de relatie tussen de beschietingen en de ex-partner van de vrouw. Ook een woning in Nieuwegein – waar de ouders van de ex-partner van de vrouw wonen – is beschoten. Daarnaast heeft de politie de burgemeester laten weten dat de ex-partner van de vrouw betrokken is bij een conflict in het zware criminele (drugs)milieu, dat dit conflict nog altijd bestaat en dat criminele conflicten doorgaans niet zomaar verdwijnen.

Dreiging nog actueel
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester de woning opnieuw mocht sluiten. Er hebben zich in korte tijd drie zeer ernstige incidenten voorgedaan, waarvan nu wel voldoende duidelijk is geworden dat ze verband houden met de ex-partner van de vrouw. Verder is er nu meer bekend over de mogelijke aanleiding voor de schietincidenten. Ook is het sluiten van de woning proportioneel. De rechter heeft een afweging gemaakt tussen het belang van de vrouw en haar kind om naar de woning terug te keren en de veiligheid voor de vrouw zelf, haar kind, maar ook omwonenden en passanten. De rechter vindt dat de veiligheid zwaarder weegt omdat de dreiging nog steeds actueel is en oordeelt dat de burgemeester de woning tot en met 18 november mag sluiten.