Ontzameling kunstwerken Gemeente Laren

Wie Wat Waar
Wie Wat Waar
Foto: Gemeente Laren

Gemeente Laren bezit een kunstcollectie van een kleine 500 binnenkunstwerken. Het merendeel van de kunstwerken ligt opgeslagen in het depot en is niet toegankelijk voor publiek. De Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren inventariseerde het afgelopen jaar de kunstcollectie en adviseerde hierover. Het college is voornemens het advies van de stichting op te volgen en een deel van de kunstwerken uit de collectie te ontzamelen.

Eerste stap naar ontzameling kunstwerken

De gemeente bezit veel kunstwerken van allerlei kunstenaars. De stichting inventariseerde de kunstwerken in de volgende categorieën: historisch en museaal belang en werken van kunstenaars met een relatie met de gemeente. Kunstwerken die niet tot deze categorieën behoren, staan op de lijst om te worden ontzameld. Dat betekent dat kunstwerken waar mogelijk worden teruggegeven aan kunstenaars.

Emke Raassen, voorzitter Stichting Beheer Kunstcollecties: “Het eerste deel van de collectie van Laren dat nu ontzameld gaat worden, betreft de BKR werken. Dit zijn de kunstwerken die via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) in het bezit van de gemeente Laren zijn gekomen. In de periode 1956 tot 1987 konden kunstenaars in het kader van deze regeling een inkomen verkrijgen in ruil voor hun kunstwerken. Uit deze werken is een selectie gemaakt die een blijvende plaats krijgt in de verzameling van de gemeente Laren. De overige BKR werken komen in aanmerking voor ontzameling. De ontzameling van werken die niet tot de BKR behoren, vinden pas op een later tijdstip plaats omdat het onderzoek naar de herkomst veel tijd vergt en met veel zorgvuldigheid moet plaatsvinden.”

Vervolg
Het voornemen van het college en de inventarisatielijst zijn bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 8 november 2021. Ieder kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking zienswijzen indienen. Hierna zal de gemeente het besluit definitief maken en kunnen vervolgstappen worden gezet.
Pas als er geen bezwaar wordt ingediend van de kunstenaars, hun familie of erfgenamen, wordt besloten wat er met de kunstwerken gaat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen aan scholen en verzorgingstehuizen.

( Red. Zodra we afbeeldingen kunnen/mogen delen zullen we dat zeker doen )