Kaplijst risicovolle bomen 2022 Gooise Meren

Kappen!
Kappen!
Foto: Gooise Meren

Kaplijst risicovolle bomen 2022

De gemeente gaat dit jaar risicovolle bomen kappen. Voor een aantal bomen moet eerst een vergunning worden aangevraagd en verleend. Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen acties volgen zoals snoeien, het innemen van de kroon of kappen van de boom.
U vindt de kaplijst 2022 op onze website