Opvanglocaties in Gooise Meren voor vluchtelingen Oekraïne

Ook deze bijzondere locatie biedt onderdak
Ook deze bijzondere locatie biedt onderdak
Foto: tgooi.info

Ook Gooise Meren is diep getroffen door de oorlog die zich afspeelt in Oekraïne. De beelden die ons bereiken uit de Oekraïne snijden door de ziel: totale verwoesting van steden, het verlies van mensenlevens en miljoenen vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen, die het gebied ontvluchten en proberen een veilig heenkomen te vinden.

Direct na de start van de oorlog zijn vanuit de lokale samenleving tal van initiatieven ontplooid om hulpgoederen in te zamelen. Het college van burgemeester en wethouders en de raad van Gooise Meren hebben uitgesproken zich in te spannen om de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne op zich te nemen. We nemen deze taak zeer serieus.

 

Aandeel

Vanuit het Rijk hebben de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt de opdracht gekregen om voor 50.000 opvangplekken te zorgen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een duur van ten minste zes maanden en heeft het de voorkeur dat zoveel mogelijk wordt ingezet op locaties voor een lange duur. Op deze manier wordt voorkomen dat vluchtelingen veelvuldig moeten verhuizen en kunnen kinderen op een vaste locatie onderwijs krijgen. Ook de regio Gooi en Vechtstreek levert haar aandeel in de opvang. De regiogemeenten brengen momenteel mogelijke opvanglocaties in beeld. Na een grondige inventarisatie heeft Gooise Meren nu in beeld waar zij vluchtelingen uit Oekraïne wil opvangen.

Locaties voor opvang vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft 4 locaties in Gooise Meren aangewezen waar vluchtelingen gehuisvest gaan worden. Deze locaties zijn:

NH Hotel Naarden (IJsselmeerweg Naarden)

We zijn in goed contact en verwachten binnen 3 weken al vluchtelingen op deze locatie te kunnen opvangen. Het hotel zal mogelijk plaats kunnen bieden aan 240 vluchtelingen en daarbij heeft het gebouw ook veel mogelijkheden om op locatie aanvullende zorg en hulp te organiseren.

Zusterhof Naarderheem (Amersfoortsestraatweg Naarden)

Het bestuur van Vivium heeft besloten om 10 studio’s met eigen keukentje en badkamer beschikbaar te stellen. De studio’s zijn deels al ingericht en geschikt voor gezinnen van 4 of 5 personen, waardoor we verwachten ongeveer 40 vluchtelingen op te kunnen vangen. Door inspanning van het bestuur kunnen nu de eerste vluchtelingen al worden gehuisvest.

Voormalig klooster Mariënburg (Brinklaan Bussum)

We zijn in gesprek met Slokker Vastgoed waarbij de verwachting is dat we over een aantal éénpersoonskamers zullen beschikken voor opvang. Specifieke capaciteit voor opvang moet nog worden bekeken. Beschikbaarheid is binnen 4 weken.

Met dank voor de bij het artikel geplaatste foto: Gooi en Vechtstreek (tgooi.info)

Palmkazerne (terrein Crailo – Amersfoortsestraatweg Bussum)

De eigenaar heeft aangegeven dat de locatie al op korte termijn kan worden gebruikt voor opvang. Specifieke capaciteit voor opvang moet nog worden bekeken.

Meer dan opvang

Om de vluchtelingen uit Oekraïne goed op te vangen in onze gemeente is meer nodig dan alleen een plek waar ze kunnen verblijven. We kijken daarom ook naar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat deze mensen zo snel als mogelijk op een goede manier kunnen deelnemen aan onze samenleving en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat betekent dat we ook aan de slag gaan om deze mensen te ondersteunen en begeleiden. Hoe we dat gaan doen zal de komende tijd duidelijk worden.

Omwonenden van de locaties zijn via een brief op de hoogte gesteld. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd.

 

Bron: Gemeente Gooise Meren

Bron: Gemeente Gooise Meren