Steeds meer lepelaars in Noord-Holland

Wat een verschijning!
Wat een verschijning!
Foto: Willem Moret Natuurmonumenten
 

23 maart 2022

Aantallen lepelaars nemen toe in Noord-Holland, huismussen worden zeldzamer

Het gaat in Noord-Holland goed met de lepelaar en de grote bonte specht. Het aantal huismussen en steenuilen neemt af. Dat staat in het rapport Biodiversiteit in Noord-Holland 2021. Dit rapport laat zien hoe het gaat met de variatie aan planten en dieren in de provincie en of deze in balans is met elkaar. 86 diersoorten doen het goed, 84 soorten nemen af en 68 soorten blijven stabiel.

 

De huismus heeft veel moeite met het vinden van een broedplek. Daarnaast eten roofvogels deze bekendste mussensoort op. Het aantal lepelaars neemt vooral op Texel toe. Dat komt voor een groot deel door het uitblijven van natuurlijke vijanden en de aanleg door de provincie en partners van veel waternatuur in natuurgebied Waalenburg.

 

 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het is natuurlijk goed om in dit rapport te lezen dat het met 86 diersoorten goed gaat. Maar ik maak me zorgen over de aantallen dieren die afnemen. Het versterken en herstellen van de natuur is van groot belang om deze neerwaartse spiraal tegen te gaan. In ons masterplan biodiversiteit staat hoe wij dat doen.”

 

Masterplan biodiversiteit

Een jaar geleden stelde de provincie het Masterplan biodiversiteit vast. Daarin staan alle projecten en programma’s die Noord-Holland doet en wil gaan doen om de biodiversiteit te versterken. Het gaat onder andere om het aanleggen van natuurgebieden, het betrekken van boeren bij het vergroenen van hun erf en gronden en het aanleggen van tunnels en andere doorgangen voor dieren.

 

Versterken en beschermen

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners en inwoners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. Op die manier kan de natuur herstellen en neemt de verscheidenheid aan planten en dieren, de biodiversiteit, toe.

 

Noord-Holland werkt daarom in 24 deelgebieden aan het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de afname van stikstofuitstoot- en neerslag en andere opgaven die mogelijk spelen zoals bodemdaling en de klimaatdoelstellingen.

 

Foto: Willem Moret. Lepelaars vinden in het natuurgebied de Texelse Schorren van Natuurmonumenten voedsel en een ideale plek om te broeden.

 

Kijk hier de video over biodiversiteit.