De Keurder plant boom na iedere bouwkundige keuring

De Keurder en de weerman
De Keurder en de weerman
Foto: De Keurder

De Keurder in Amersfoort, specialist in bouwkundige keuringen voor particulieren, is een nieuw initiatief gestart. Het bedrijf werkt al geruime tijd CO2-neutraal, maar gaat nu nog een stap verder in duurzaamheid. Na iedere bouwkundige keuring wordt er een boom geplant via de stichting TreesPlease van weerman Reinier van den Berg. Met de keuringen zorgt De Keurder jaarlijks voor een hectare nieuw bos. Opdrachtgevers krijgen een certificaat dat dankzij hun keuring een boom is geplant.

 

 

Bomen zijn van levensbelang voor de aarde en haar bewoners, ze zetten broeikasgas CO2 om in zuurstof. De kap van bomen overstijgt al jaren de aanplant van nieuwe. Ieder jaar neemt het aantal bomen op de planeet af met 10 miljard exemplaren. Dit proces is om te keren als ieder mens jaarlijks twee nieuwe bomen plant. De bomen die De Keurder laat aanplanten zijn weliswaar een druppel op de gloeiende plaat, maar samen met andere initiatieven wereldwijd is er wel een beweging op gang gekomen. De bomen die TreesPlease plant gaan bovendien bodemerosie tegen en leveren soms ook voedsel op voor mens en dier. Inmiddels zijn er in Kenia tienduizenden bomen geplant namens TreesPlease.

 

Bouwkeuringen
De Keurder bestaat inmiddels 12,5 jaar en wordt ingeschakeld door particulieren die een woning verkopen of kopen. Het werkgebied omvat alle dorpen en steden in Midden-Nederland en loopt globaal van Amsterdam tot Arnhem. Voor opdrachtgevers verzorgt het bedrijf een visuele inspectie, de keurders bekijken de woning van binnen en buiten. De opdrachtgever ontvangt een gedetailleerd rapport en krijgt zo inzage in de bouwkundige staat. Belangrijk is dat de bouwkundig keurders een stap verder gaan en ook antwoord geven op vragen over de mogelijkheden en kosten van onderhoud en verbouwingen. Ook de kansen voor verduurzaming van een woning kunnen de medewerkers van De Keurder toelichten. De laatste jaren zijn er veel vragen over isolatie, zonnepanelen en de mogelijkheden om een woning gasloos te maken.

Meer informatie op www.dekeurder.nl