Creatieve aanpak parkeerdruk Laren gezocht

Ook evenementen mogen parkeerruimte
Ook evenementen mogen parkeerruimte
Foto: Redactie

Parkeerruimte in het centrum van Laren

In het centrum van Laren is het regelmatig lastig om een parkeerplek te vinden. Daarom zoekt het college van burgemeester en wethouders naar creatieve oplossingen om de hoeveelheid parkeerplekken in het centrum beter in te zetten. Hiervoor vraagt zij de hulp van inwoners, ondernemers (Bijzonder Laren) en kunstmuseum/theater Singer Laren.

Een lagere parkeerdruk moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het dorp. Onderdeel daarvan is het goed afstemmen van parkeerplekken op de parkeerbehoefte. Bijvoorbeeld door winkel- en museumpersoneel op afstand te laten parkeren, zodat bezoekers dichterbij kunnen staan. Het is ook denkbaar om bezoekers bij pieken op afstand te laten parkeren.
Wethouder Frits Westerkamp: ‘Parkeren en het verdelen van parkeerruimte is een gevoelig onderwerp. Er is ook een spanningsveld tussen de leefbaarheid en verkeersveiligheidsbelangen die de gemeente wil waarborgen. We hechten daarom sterk aan de mening van de Laarderse ondernemers en inwoners en vragen de samenleving om hierover actief mee te denken.
Singer als pilotproject
Het college wil dit aandachtpunt rondom parkeren integraal gaan benaderen met de ontwikkeling van een nog nieuw op te stellen Mobiliteitsvisie voor Laren. We kijken daarbij naar het grotere beeld, maar willen ook indien nodig lokaal experimenteren.
In januari 2023 komt er een expositie van Kees van Dongen in Singer Laren. Daarbij wordt (extra) drukte verwacht en daarom gebruikt het college deze expositie als pilotproject om het parkeerterrein aan de Hein Keverweg (naast Singer) beter te benutten. De komende jaren komen er ook andere grote tentoonstellingen in Singer Laren waardoor het aantal bezoekers toeneemt en dit waarschijnlijk ook leidt tot meer autobezoekers. De gemeente laat als eerste stap – vooruitlopend op het pilotproject – een onderzoek uitvoeren naar de parkeerdruk en motieven op dit parkeerterrein. Hierbij komt in beeld of er bijvoorbeeld veel kort- of langparkeerders parkeren. Op basis van de uitkomsten gaat de gemeente in gesprek met de inwoners en ondernemers.

Parkeren doe je zo

Vervolgstappen
In september/oktober 2022 wordt het parkeeronderzoek bij Singer Laren uitgevoerd. In november/ december 2022 komt er een thematafel parkeren. Dit houdt in dat de gemeente inwoners en ondernemers uitnodigt om samen tot zinvolle denkrichtingen te komen over de benutting van de parkeerruimte in het dorp. De focus ligt hierbij op de situatie rondom Singer Laren, maar ook parkeren in het centrum kan worden besproken. Op basis van het parkeeronderzoek en de uitkomsten van de thematafel onderzoekt het college concrete oplossingen. Begin 2023 wordt duidelijk welke vervolgstappen het college gaat nemen.