Eerste werkzaamheden voor HOV-busverbinding in Blaricum van start

Foto: naeimasgary

Aan de Stichtseweg komt een nieuw busstation. Ook wordt hier een P+R aangelegd. Maandag 24 april starten de werkzaamheden. Dit zijn de eerste die in Blaricum voor het project HOV in ’t Gooi worden uitgevoerd. 

 

Verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder van het werk langs de Stichtseweg. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers zijn waar nodig verkeersregelaars aanwezig zijn om verkeer langs de werkzaamheden heen te leiden. 

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “Een goede bereikbaarheid van de regio Gooi en Vechtstreek voor iedereen die er woont of werkt is belangrijk. Daarom investeert de provincie Noord-Holland in een snelle, frequente en betrouwbare HOV-busverbinding vanuit het Gooi richting Amsterdam, Almere en Huizen. Onlangs hebben we de HOV-busbaan in Hilversum geopend. Nu zijn we klaar voor de volgende fase; de route door Blaricum gereed maken.”

Projectwethouder Anne-Marie Kennis: “Na een jarenlange voorbereiding is de HOV-busverbinding in Blaricum nu een stap dichterbij. Het definitief ontwerp voor het P + R- terrein en busstation is klaar en het eerste werk gaat beginnen. “

Betrokken bewoners

Het was een langdurig en intensief proces om tot het definitief ontwerp te komen. 

Gemeente en provincie vinden het belangrijk om zoveel als mogelijk rekening te houden met wat er leeft. Tegelijkertijd is geprobeerd om zo veel mogelijk bestaande verkeersproblemen op te lossen.

Wethouder Kennis: ”Bij het maken van het ontwerp zijn, naast onderzoeksbureaus en de gemeenteraad, ook inwoners betrokken bestaande uit een klankbordgroep met bewoners, die wonen aan of vlakbij de route van de HOV-bus. Zij hebben actief meegedacht en samen is gekeken wat er wenselijk, mogelijk en haalbaar is. Op basis daarvan is het ontwerp gemaakt, verkeerskundig getoetst en waar nodig aangepast. Dank aan iedereen die heeft meegedacht!”

Uitvoering in fases

De toekomstige route van de HOV-bus loopt in Blaricum van de rotonde Aristoteleslaan, via de Stroomzijde, de Gordiaanse Knoop, de Floris V Dreef en de Stichtseweg naar de A27. Het werk voor deze busverbinding wordt gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden langs de Stichtseweg zijn naar verwachting december 2023 gereed. Na de bouwvak wordt begonnen met het werk aan de Stroomzijde. In het voorjaar van 2024 wordt het kruispunt Floris V Dreef/Stichtseweg/Deltazijde aangepakt. Naar verwachting is het gehele project medio 2024 gereed. 

Project HOV in ’t Gooi
Het project HOV in ’t Gooi is een initiatief van provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum en Huizen. Met het creëren van de snelle hoogwaardige busverbinding (HOV) ontstaat er een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi waarmee zij stipt en filevrij kunnen reizen.  

Meer informatie

Alle inwoners van Blaricum ontvangen voor de zomer een brochure met meer informatie over het ontwerp en de route van de HOV-bus in Blaricum. Na de zomer wordt, voordat het werk aan de Stroomzijde begint, een inloopbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie daarover wordt o.a. bekend gemaakt via de website www.hovgooi.nl. Op deze website staat ook achtergrondinformatie over het project en zijn de ontwerptekeningen te vinden.Reacties

Cookieinstellingen