Lintjesregen in Huizen

Foto: MarjonHorn

Burgemeester Niek Meijer reikt op woensdag 26 april 2023 een Koninklijke Onderscheiding uit aan zes personen. Drie uitreikingen vinden vanaf 9.45 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze worden afgesloten met een fotomoment om circa 10.15 uur. De andere uitreikingen vinden plaats om 12.45 uur in restaurant de Goede Gooier aan de Crailoseweg 151 in Blaricum en om 13.30 uur in het Huizer Museum aan de Achterbaan 82 in Huizen. U bent van harte welkom om van deze momenten verslag te doen. Om het moment van verrassing niet te verstoren vragen wij u om u vooraf discreet op te stellen.

Gedecoreerden

De volgende personen worden gedecoreerd en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw Evertje van der Poel-Teeuwissen, de heer Daan Kikkert, de heer Piet Wouda, de heer Henk Albers, mevrouw Emmy Zitman-Van Loon en de heer Hans Zitman.

Over Evertje van der Poel-Teeuwissen

Uitreiking 09.45 uur op het gemeentehuis (fotomoment circa 10.15 uur)

Mevrouw Evertje van der Poel-Teeuwissen is sinds 1984 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Huizen. Zij is bezoekzuster, voorzitter van de vrouwenkring en begeleidt de wandelgroep voor gemeenteleden. Daarnaast organiseert zij activiteiten die tevens openstaan voor wijkbewoners zoals de maandelijkse 70+ dagen. Tevens was zij koster.

Sinds 2008 is mevrouw Van der Poel-Teeuwissen vrijwilliger bij woonvoorziening De Haar te Huizen voor mensen met een beperking, onderdeel van Philadelphia Zorg. Ze wandelt met bewoners, kookt maaltijden, is begeleider bij vakanties en uitgaansdagen, begeleidt bewoners naar kerkdiensten en kerkelijk activiteiten en ondersteunt bij medische afspraken.

Ook is mevrouw Van der Poel-Teeuwissen sinds 2010 vrijwilliger bij de Stichting het Huizer Museum. Zij verzorgt rondleidingen en ontwikkelt de inhoud hiervoor deels zelf en deelt deze ook met andere rondleiders. Daarnaast ondersteunt zij bij de organisatie en samenstelling van de wisselexposities.

Over Daan Kikkert

Uitreiking 09.45 uur op het gemeentehuis (fotomoment circa 10.15 uur)

De heer Daan Kikkert is sinds 1980 vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Eemnes. Hij is inzetbaar als hulpverlener bij de lokale evenementen, zoals sportwedstrijden, feestdagen en braderieën. Tevens is hij als EHBO’er aanwezig op de schaatsbaan te Laren.

De heer Kikkert is een sociaal mens en een geliefd persoon. Als postbode is hij een vertrouwd gezicht in Laren, een absoluut icoon.

Over Piet Wouda

Uitreiking 09.45 uur op het gemeentehuis (fotomoment circa 10.15 uur)

De heer Piet Wouda was ouderling (tot 1992) en kerkmeester (1988-heden) van Wijkgemeente Kruiskerk. Daarnaast heeft hij ruim 20 jaar van alle dopelingen de doopkaarten gekalligrafeerd en hun namen toegevoegd op de dooprol. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft hij muzikale ondersteuning geboden.

De heer Piet Wouda is secretaris (inclusief ledenadministratie) en sinds 2019 tevens waarnemend voorzitter van Volkstuinvereniging VTV-Huizen.

Vanaf 2017 tot heden is hij bestuurslid van stichting Matthäus Passion Huizen.

Over Henk Albers

Uitreiking bij restaurant de Goede Gooier, rond 12.45 uur

De heer Henk Albers was tussen 1970 en 1985 initiatiefnemer, vrijwilliger en bestuurslid van Huizer Hockeyclub te Huizen. Hij is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de hockeyclub, vooral de eerste twee decennia waarin hij het aantal leden zag groeien van 12 naar 750 en uiteindelijk naar 1100. Hij was lid en later voorzitter van de scheidsrechterscommissie en is daarnaast jaren scheidsrechter geweest bij de wedstrijden op zaterdag en zondag.

De heer Albers is oprichter (1981) van en nog steeds betrokken bij de Lionsclub Huizen. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en heeft zich altijd ingezet namens de vele commissies.

Van 2004 tot 2009 en van 2009 tot heden was de heer Albers respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vrienden van Naarderheem. Hij zet zich in voor extra zorg voor de bewoners van het Naardense Verpleeghuis Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep.

De heer Albers is sinds 2010 vrijwilliger bij stichting Oldtimers Huizen. Deze stichting organiseert eenmaal per jaar het Oldtimer festival in Huizen met gemiddeld 400 oldtimers en ruim 8000 bezoekers. Hij regelt sponsoring en is adviseur voor het festival.

Over Emmy Zitman-van Loon (samen met haar echtgenoot, Hans Zitman)

Uitreiking 13.30 uur bij het Huizer Museum

Mevrouw Emmy Zitman-van Loon was van 1993 tot 2011 bestuurslid van Rode Kruis, afdeling Huizen en voorzitter van de afdeling Welfare van Rode Kruis, afdeling Huizen. Zij was onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van uitjes (busreisjes, boottochtjes), mensen ophalen voor de soos en huisbezoeken.

Mevrouw Zitman-van Loon is mede-oprichter, bestuurslid (2008-2010), leidinggevende van en vrijwilliger bij stichting Huizer Museum. Ze werd, gelet op haar opleiding en kennis (modevakschool) meteen leidinggevende met als taakonderdeel (de vormgeving en het beheer van) het depot en belastte zich daarnaast onder meer met het beoordelen van aangeboden historische kleding/stoffen.

Samen met anderen heeft ze meerdere exposities samengesteld. Ook zorgde mevrouw Zitman-van Loon de laatste drie jaren voor opname van de museale collectie in het softwarepakket ‘Adlib’, dat onder andere wordt gebruikt voor het beheren van museale collecties. Verder onderhoudt zij contacten met 23 musea in het land over met name klederdrachten. In 2022 legde zij haar taken voor het Huizer Museum neer.

Van 1998 tot 2015 was mevrouw Zitman-van Loon lid van de clubhuiscommissie van de Huizense Lawn Tennis Club ‘de Kuil’. Ze was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine, het huren van inventaris, de inkoop en de verkoop en de administratie.

Sinds 2016 is zij vrijwilliger bij Netwerk Zuiderzeecollectie. Sinds 2016 werkt het Zuiderzeemuseum samen met het Huizer Museum. Vanuit het ‘Netwerk Zuiderzeecollectie’ (een samenwerkingsverband van 26 erfgoedorganisaties in het Zuiderzeegebied) stelde mevrouw Zitman-van Loon met een andere vrijwilliger in 2017 de reizende tentoonstelling ‘Jong gekleed, Oud gedaan’ samen.

Ze verzorgde onder andere de benodigde Huizer kleding. In 2020/2021 maakten zij een reizende tentoonstelling ‘Leer van Vis’. Gesteld wordt dat ze in de afgelopen jaren de historische dracht van Huizen intensief heeft bestudeerd en beschreven, daarmee een bron voor kennis vormend voor andere conservatoren die Huizer klederdracht in hun museum beheren.

Mevrouw is vrijwilliger bij Stichting Huizer Botters. Zij is actief betrokken bij en deels verantwoordelijk voor de inrichting van de jaarlijkse tentoonstelling. Ook assisteert zij bij de verkoop van boottochtjes en handelt ze in het boekingssysteem de boekingen af.

Over Hans Zitman (samen met zijn echtgenote, Emmy Zitman-van Loon)

Uitreiking 13.30 uur bij het Huizer Museum

De heer Hans Zitman was van 1997 tot augustus 2022 vrijwilliger bij het Huizer museum. Hij was klimaatbeheerder en was verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het museum en voor het beheer van de VVV-bonnen. Ook draaide hij baliediensten en was hij verantwoordelijk voor het maken van dvd’s en tekstbordjes voor tentoonstellingen.

Van 1998 tot 2014 was hij kantinebeheerder van tennisvereniging HLTC de Kuil.

In 2022 startte hij als vrijwilliger bij de stichting Huizer Botters. Hij maakt de kostmanden voor de bottertochten voor inwoners en toeristen.

Reacties

Cookieinstellingen