Gemeenteraad Laren akkoord met plan voor natuurlijke vijver Brink

Foto:

De Larense gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van Laren Regenklaar. Met dit voorstel willen zij een waterberging aanleggen op de Brink. Deze vijver krijgt een natuurlijke vorm op de plek van de huidige Coeswaerde. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt en opnieuw gepresenteerd aan de commissie Ruimte & Infrastructuur. Aan het besluit ging een proces vooraf waarbij inwoners op meerdere momenten zijn betrokken.

 

Wethouder Frits Westerkamp is blij met het raadsbesluit: “In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we inwoners betrekken bij belangrijke thema’s waaronder de waterberging die nodig is op de Brink. Het proces dat we hiervoor hebben doorlopen is een goed voorbeeld van hoe we zoiets willen aanpakken. Er waren meerdere bijeenkomsten en tientallen individuele gesprekken met inwoners en ondernemers. Inwoners konden zelf oplossingen aandragen. Dat leidde tot een oplossing uit de samenleving in plaats van het plan dat klaarlag vanuit de gemeente. En op die gekozen oplossing kon men ook weer reageren.”

De wethouder vervolgt: “Het is zonder meer duidelijk dat de Brink een belangrijke plek is voor Laren. Ik wil iedereen die heeft gereageerd heel hartelijk bedanken voor de inbreng. Natuurlijk ben ik blij met alle positieve reacties op het plan voor de natuurlijke vijver. Maar ook de kritische reacties mogen er zijn. Die houden ons scherp en zorgen ervoor dat het plan op sommige punten is aangepast.”

Het team van Laren Regenklaar gaat nu verder met het de uitwerking van het ontwerp van de nieuwe Coeswaerde. Daarbij volgt ook een cultuurhistorische onderbouwing van dit ontwerp. Dit houdt in dat het belang van cultuurhistorie wettelijk is vastgesteld in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft een beschrijving van de wijze waarop er wordt omgegaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten. Het doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau te behouden en te versterken.

Voor het verdere ontwerp moeten nog verschillende keuzes worden gemaakt. Het gaat dan onder andere over welke planten er in en bij de vijver komen, maar ook over de bankjes en prullenbakken. Ook wordt er nagedacht over het bouwen van een trap. De uitwerking hiervan gebeurt in overleg met externe betrokkenen. Het team van Laren Regenklaar gebruikt de eerder ontvangen reacties als leidraad. Het volgende ontwerp wordt naar verwachting in juni gepresenteerd.

 

Alle informatie over proces en ontwerp, maar ook antwoorden op veel vragen zijn terug te vinden op www.larenregenklaar.nl/brink.

Reacties

Cookieinstellingen