Informatieavond over bevallen in Tergooi

Foto: Tergooi

In de loop der jaren is er veel veranderd in de verloskunde. Om een beeld te krijgen van hoe een bevalling in de verloskamers van Tergooi verloopt, organiseert Tergooi informatieavonden. Deze zijn bestemd voor zwangere vrouwen en hun partner, ter voorbereiding op de bevalling.

Ook als u niet van plan bent in het ziekenhuis te bevallen, mag u natuurlijk altijd zo’n avond bijwonen. We informeren u op deze informatieavond over bevallen in Tergooi. Daarnaast zetten we een aantal praktische zaken en nuttige informatie voor u op een rij.

We ontvangen u en uw partner met een kopje koffie of thee. De verpleegkundige van de afdeling Verloskunde, een verloskundige uit de regio, een klinisch verloskundige en ook de gynaecoloog geven informatie. U krijgt toelichting over hoe een bevalling in het ziekenhuis verloopt, informatie over een eventuele opname en de kraamperiode. Daarnaast vertonen we een film over bevallen in Tergooi. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijden
De zaal is open om 19:15 uur.
Om 19:30 uur begint het programma. We sluiten de avond af om 20:45 uur.

Locatie
De informatieavonden vinden plaats in de Gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum, Rijksstraatweg 1 te Blaricum.

Andere avonden
Tergooi organiseert de informatieavond bevallen in Tergooi meerdere keren per jaar.
Aanmelden is gewenst en kan via: www.tergooi.nl/agenda/informatieavond-over-bevallen-in-tergooi/

Andere toekomstige data zijn:

12 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
18 juni 2019
9 juli 2019
13 augustus 2019
17 september 2019
15 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019