Oranje Huis geopend voor slachtoffers van huiselijk geweld

Foto: Regio GV

In Almere Poort is donderdag 12 oktober 2017 het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek officieel geopend.

Froukje de Jonge (wethouder Almere), Eric van der Want en Marianne Verhage (bestuurders Gooi en Vechtstreek) openden het opvanghuis. In het Oranje Huis worden slachtoffers van huiselijk geweld uit beide regio’s professioneel opgevangen en begeleid. 

Trots

Froukje de Jonge, Eric van der Want en Marianne Verhage zijn trots op de opvang die het Oranje Huis biedt en de samenwerking die daartoe heeft geleid. Eric van der Want: “Door de unieke samenwerking tussen Flevoland en Gooi & Vechtstreek is dit Oranje Huis gerealiseerd, een plek waar vrouwen de ruimte hebben om met professionele ondersteuning zelf de spiraal van geweld te doorbreken. Een resultaat waar ik trots op ben”.

Een veilig thuis

Wethouder Froukje de Jonge ziet de opening van het Oranje Huis als een mijlpaal bij de stevige inzet in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling: “Met het Oranje Huis zetten wij samen een grote stap op weg naar het zo goed mogelijk opvangen en verder helpen van slachtoffers van huiselijk geweld. En dat is belangrijk, want als het thuis niet veilig is waar dan wel? Daarom is het goed dat politie, hulpverleners, gemeenten in beide regio’s en woningcorporaties hierin samen optrekken”.

Grote behoefte

Het Oranje Huis voorziet in een grote behoefte aan een veilig thuis voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij kunnen hier terecht voor advies, hulpverlening en crisisopvang. “Het is zo belangrijk dat er al in een vroeg stadium ondersteuning kan worden geboden ter voorkoming van erger. Mede daarom wordt gestart met een regionale taskforce waarin we verder aan de slag gaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt afgesproken dat we niet wegkijken, maar aanpakken en hulp bieden”, zo geeft Marianne Verhage aan.

Landelijke functie

Hoewel gericht op de regio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, heeft het huis ook een landelijke functie. Slachtoffers van huiselijk geweld, die omwille van een onveilige situatie niet in de eigen gemeente of regio kunnen verblijven, kunnen ook hulp en opvang in het Oranje Huis krijgen.

Alles onder 1 dak

In het Oranje Huis vinden we alle hulpverlening onder 1 dak. In totaal zijn er twee noodbedden, tien crisisopvang plaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Naast opvang biedt Blijf Groep ambulante begeleiding aan vrouwen en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van Blijf Groep, is erg blij dat Blijf Groep samen met de gemeente Almere en Gooi en Vechtstreek dit derde Oranje Huis heeft kunnen realiseren. “De open setting van het Oranje Huis doorbreekt het isolement waarmee huiselijk geweld zo vaak gepaard gaat.

De werkwijze in het Oranje Huis is open en toekomstgericht en betrekt alle gezinsleden. Waar vroeger de nadruk lag op wegvluchten voor, ligt nu de nadruk op het aanpakken van geweld.”

 

Reacties