Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken

Foto: Het Gooi en Omstreken

Woonstichting Laren en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken fuseren definitief. Eind november was de slotbijeenkomst.

Bestuurders Hugo Behnken en Gerard van Diemen overhandigden eind november symbolisch de voorzittershamer aan Maarten van Gessel, directeur-bestuurder van Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken in Hilversum.

Zeshonderd woningen

De Larense Woningbouwvereniging, die na 101 jaar bestaan werd omgezet in Woonstichting Laren, houdt op te bestaan. Vanaf 1 januari 2018 neemt Het Gooi en Omstreken het beheer van de ruim zeshonderd woningen over van de Alliantie.

Blij

“We zijn blij dat we de zorg voor onze huurders en de Larense volkshuisvesting aan een goede partij als Het Gooi en Omstreken kunnen overdragen”, vertelt Hugo Behnken.

In goede handen

Het feest vond plaats in de Blokhut in Laren, waar de leden jarenlang bijeenkwamen. De Larense wethouder Ton Stam bedankte bestuurders Hugo Behnken en Gerard van Diemen voor hun jarenlange inzet. “Ik ga ervan uit dat de belangen van de sociale huisvesting in Laren bij Het Gooi en Omstreken in goede handen zullen zijn”, vertelt Ton Stam.

Reacties