Tergooi vanaf 1 januari 2019 geheel rookvrij

Foto: Tergooi

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi geheel rookvrij. In de gebouwen van het ziekenhuis op de locaties Hilversum en Blaricum mag al langer niet gerookt worden, maar vanaf die datum is het ook niet langer toegestaan om op beide terreinen van het ziekenhuis te roken. Carol Lasham, kinderarts in Tergooi: “Met het rookvrij maken van de ziekenhuisomgeving willen we een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving bieden voor patiënten, bezoekers en  medewerkers en zo een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de regio”.

Om bezoekers, medewerkers en anderen goed voor te bereiden op de nieuwe maatregel is het ziekenhuis inmiddels gestart met de campagne ‘Tergooi Rookvrij’. Met affiches, informatiefolders en een online-campagne worden mensen in de komende maanden actief geïnformeerd en wordt duidelijk gemaakt dat roken niet past in een omgeving waar gezondheid centraal staat. In de aanloop naar 1 januari zullen ook de diverse rookcabines op beide ziekenhuisterreinen definitief worden verwijderd. De enige uitzonderingen die Tergooi maakt betreffen patiënten die vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd op de afdeling Psychiatrie en patiënten in de allerlaatste fase van hun leven (zogenaamde ‘laatste wens sigaret’).

Roken is een belangrijke veroorzaker van ziekten en aandoeningen die in Tergooi behandeld worden. Met het geheel rookvrij maken van het ziekenhuis èn de omliggende terreinen wil het ziekenhuis concrete invulling geven aan het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid en preventie’ in de hele regio. Kinderarts en een van de initiatiefnemers Carol Lasham: “Dit willen we bereiken door bewustwording, gedragsbeïnvloeding en ondersteuning. Ik ben er trots op dat ons ziekenhuis in dit opzicht het goede voorbeeld geeft”.

Rokende patiënten die in Tergooi worden opgenomen kunnen hulp krijgen. Lasham: “Bijvoorbeeld met nicotinepleisters, nicotinekauwgom en dergelijke. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten die geruime tijd vóór een geplande ingreep stoppen met roken sneller herstellen na een ingreep en minder kans hebben op complicaties”. Daarnaast heeft het ziekenhuis sinds 2004 een Stoppen-met-rokenpoli waar deelnemers in groepsverband stoppen met roken.

Met de Gezondheidsstudio levert Tergooi al jaren tal van preventieve activiteiten om mensen zo lang mogelijk gezond en fit te houden, zoals bijvoorbeeld een rookvrij Tergooi. Het ziekenhuis wil zich hiermee ontwikkelen tot een maatschappelijk ondernemend ziekenhuis dat actieve bijdragen levert aan de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de regio.

In dat kader ondertekende het ziekenhuis in juni 2017 samen met ruim 30 andere partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners is de regio aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee is Gooi en Vechtstreek als allereerste regio op weg naar een Rookvrije Generatie waarin kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien.

Reacties