Helpt u ook dat Blaricum bruist…

Foto:

Blaricum bruist is een initiatief van een groep vrijwilligers. Doel is dat Blaricum de komende decennia een plaats is waar diverse evenementen plaatsvinden voor de bewoners zelf en voor mensen van buitenaf.
Heeft u hier ideeën over, bent u vrijwilliger, organiseert u al een evenement op 23 januari 2019 zal om 19.30 in het Vitusgebouw aan de Kerklaan in Blaricum de Aftrap voor dit initiatief worden gegeven. U bent van harte welkom.

SVP inschrijven op de website: www.blaricumbruist.nl

Blaricum is een bruisend en actief dorp die aantrekkelijke activiteiten biedt voor haar inwoners en passanten. Ongeveer 65 partijen organiseren jaarlijks ongeveer 120+ activiteiten op 45+ locaties in onze gemeente. Om ervoor te zorgen dat dit bij alle Blaricummers bekend is, de verschillende kernen worden verbonden en Blaricum’s cultuurgoed en verenigingsleven in de toekomst kan worden behouden is vanuit het gemeente initiatief B100 een burgerinitiatief ontstaan met de naam Blaricum Bruist.
Blaricum Bruist heeft als doel om alle betrokkenen te informeren, betrekken en faciliteren met behulp van een digitaal platform. Wij willen alle initiatiefnemers en belanghebbende van publieke activiteiten in Blaricum uitnodigen om samen met ons dit doel te verwezenlijken. Hiertoe nodigen we een ieder uit die wil meedenken om dit te realiseren.

Reacties