Huizen maakt werk van betrouwbare WOZ-beschikking

Foto:

HUIZEN – Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer in de brievenbus. De WOZ-waarde van een woning wordt niet alleen gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), maar ook voor andere doeleinden. Het is dus van belang dat gemeenten de WOZ-waarde goed berekenen.

Lage drempel
De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Huizen haalde bij het meest recente onderzoek van de Waarderingskamer de maximale score van 5 sterren. ,,Een mooie score, waar we best trots op zijn”, zegt Bert Rebel, wethouder Financiën van de gemeente Huizen. ,,Maar zo’n resultaat bereik je niet zomaar. Dat komt omdat we de drempel voor onze inwoners zo laag mogelijk maken. Wanneer je vragen hebt of het niet eens bent met een taxatie, dan kun je gewoon even bellen met het WOZ-team, dat bereikbaar is onder nummer (035) 528 13 96. Samen wordt dan gekeken of de waarde moet worden aangepast. En als het nodig is, gaan we zelfs bij mensen langs om de situatie ter plekke te bekijken.”

Gratis bezwaar
Volgens de wethouder Financiën worden zo de meeste bezwaren ondervangen. Wie het uiteindelijk toch niet eens is, kan via het online WOZ-portaal op huizen.nl/woz gratis bezwaar maken. De bezwaarprocedure staat ook beschreven in de folder die met de WOZ-beschikking wordt meegestuurd.

Reacties