11e BEL-veteranendag

Foto: Archief foto gemeente Eemnes (2018)

BLARICUM – Maandag 6 mei organiseert de gemeente Blaricum, mede namens de gemeenten Eemnes en Laren, voor de elfde keer een veteranenbijeenkomst voor alle veteranen die in de BEL-gemeenten wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in de tent op het Oranjeweitje (tegenover de Dorpskerk, Torenlaan 16). *

Deze veteranendag staat in het teken van ontmoeten en herdenken. Een aantal kinderen van verschillende Blaricumse basisscholen is bij het ochtendprogramma aanwezig. Deze kinderen zijn geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar de verhalen van de veteranen en krijgen gelegenheid om vragen aan de veteranen te stellen. Met het organiseren van de veteranendag, willen de BEL-gemeenten waardering tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om contacten te leggen of te hernieuwen en herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Laren en Eemnes die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een veteraan in één van de BEL-gemeenten, maar staat u niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich aanmelden: u bent van harte welkom! De veteranendag is overigens niet alleen voor militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor jonge veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, Bosnië, het voormalig Joegoslavië, Irak,
Afghanistan en Mali. Maar ook voor personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk maandag 15 april aanmelden via het bestuurssecretariaat van Blaricum. Dat kan per e-mail: [email protected] of per telefoon 035 – 751 32 25/02. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de veteranendag.

*Programma
10.00 uur Ontvangst op Oranjeweitje
10.30 uur Welkomstwoord namens de BEL-gemeenten
mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester Blaricum
10.45 uur Hijsen vlag en één minuut stilte ter herdenking van alle gevallenen

Taptoe Signaal
aansluitend:
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
Kranslegging
11.00 uur Groepsfoto
11.00 uur Gesprekken
met schoolkinderen
12.30 uur Gezamenlijke maaltijd (blauwe hap)
14.00 uur Lezing Roxanne van Iperen over het boek ’t Hooge Nest
14.30 uur Afsluiting officiële programma
14.30 uur Film Liberation of the Netherlands van Het Gooi Bevrijd (2017) in Dorpskerk
Tot 16.00 uur Borrelen in de tent op het Oranjeweitje

Reacties