Ingezonden bericht voor MKB: Covid-19 compensatie

Ingezonden hulp
Ingezonden hulp
Foto: Ligterink & de Wit

N.a.v. onze oproep met elkaar, voor elkaar, door elkaar een belangrijk bericht van Lars…
Covid-19 compensatie MKB

Wat is er aan de hand?
… Wat we ook van het Corona virus vinden. Een heftig griepje, de media blaast het op of de regering doet onvoldoende. De financieel economische gevolgen voor het MKB, worden snel en pijnlijk zichtbaar. De omzetderving voor zover nog niet duidelijk gaat zeker en vast impact hebben. Dat ziet de regering ook in en heeft daarom financiële compensatiemaatregelen aangekondigd agv Covid-19. Afgelopen donderdag stuurden 3 ministers een brief aan de 2e kamer waarin zij maatregelen aankondigden die de financiële schade agv de Covid-19 gevolgen enigszins moeten compenseren.

Welke maatregelen hebben we het over?
Hoewel de brief uit 6 x A4 bestaat komen de maatregelen in het kort op het volgende neer. Waarbij het overigens een set reeds bestaande maatregelen betreft, waarvan de regels versoepeld zijn.
Werktijdverkorting
Deze maatregel betreft, zoals gezegd een reeds bestaande regeling, waar bedrijven een beroep op kunnen doen, die agv een calamiteit een verlies van werkuren hebben. De calamiteit valt buiten het reguliere ondernemersrisico, het gaat om minstens 2 en max 24 weken en min 20% vh personeel wordt erdoor getroffen. Medewerkers krijgen na goedkeuring vd aanvraag via het UWV een WW-uitkering, deze rechten dienen dus wel opgebouwd te zijn. ZZPers bijvoorbeeld, voldoen niet aan deze criteria. Voor hen bestaat de tevens reeds bestaande gemeentelijke Bbz. Over de versoepeling van de regels mbt de Bbz wordt in de brief niets gemeld.
Borgstelling MKB-krediet
De voorwaarden voor een BMKB waarbij de overheid garant staat voor uw krediet, worden versoepeld, het percentage wordt verhoogd van 50 naar 75% en de termijn wordt verlengd. Via uw bank kunt u vragen om een overbruggingskrediet, opschorting bestaande aflossingen of een verruiming van uw RC-krediet. Zoals de naam doet vermoeden geldt deze regeling nadrukkelijk niet voor het grootbedrijf en natuurlijke personen.
Uitstel belasting betalen
Er bestaat ook al zoiets als een verzoek bijzonder uitstel betaling belastingen (IB, VpB, OB en LB). Corona gedupeerden kunnen een schriftelijk gemotiveerd verzoek om uitstel van betaling indienen. Na ontvangst zet de BD de invordering stil. De beoordeling vindt later plaats, waarbij de huidige eisen blijven gelden. Ook zullen verzuimboetes agv te late betaling on hold komen te staan. Tenslotte kunt u vragen om een verlaging van de voorlopige aanslag 2020.

Update MKB compensatie Covid-19

Wat is er aan de hand?
… van de vorige week aangekondigde Covid-19 compensatie maatregelen is zoals te verwachten viel bovengemiddeld gebruik gemaakt. Om die reden hebben de 3 ministers + 2 x staatssecretaris gister aanvullende vereenvoudigde maatregelen gecommuniceerd. Omdat de brief nu 16 pagina’s omvat, hebben we deze onderstaand samengevat. Let wel …. #managenexpectations … heel veel concrete houvast is er nog altijd niet. En hoewel de telefoon hier momenteel roodgloeiend staat, zijn we hier op kantoor “still-going-strong” om u in deze lastige tijd zo goed mogelijk te helpen.

Welke maatregelen hebben we het over?
We hebben te maken met een nieuwe werkelijk, zo schrijven de kabinetsleden, waarbij het primaire doel is, banen te behouden en te ondersteunen bij acute problemen. Het nieuwe noodpakket geldt in eerste instantie voor 3 maanden, die met nog eens 3 maanden verlengd kan worden.
Werktijdverkorting (wtv) voor personeel ingetrokken
Deze bestaande maatregel, waarvan vorige week de regels werden versoepeld en waar de afgelopen jaren een paar honderd keer gebruikt werd, is deze week volledig overspoeld. Deze regel is daarom per gister ingetrokken en wordt vervangen door een Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Heeft u te maken met een omzetdaling van ten minste 20%, dan kan met terugwerkende kracht naar 1 maart voor 3 maanden via het UWV een equivalent (met een max van 90%) tegemoetkoming loonkosten worden aangevraagd. Personeel blijft nu dus in dienst bij werkgever en soupeert dus ook geen WW-rechten op. Alle eerder ingediende wtv-verzoeken worden via deze regeling behandeld waarbij personeel tijdens deze periode ook niet mag worden ontslaan om bedrijfseconomische gronden. Het UWV verstrekt een voorschot en controle vindt achteraf plaats.

Tijdelijke ondersteuning ZZPers
Via de gemeente kan deze groep binnenkort een aanvullende uitkering levensonderhoud (max eur 1500 p mnd) en/of bedrijfskapitaal (lening max eur 10.157) aanvragen. Deze versoepelde Bbz-regeling is nog in ontwikkeling en moet het inkomen aan gaan vullen tot het sociaal minimum.
Hogere premie Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
In deze wet zit een ‘boete’ opgenomen voor deeltijdwerknemers die toch meer dan 30% overwerk maken, deze regeling zal soepeler uitgevoerd worden. Hoe precies volgt later.

Noodloket
Voor ondernemers die hun omzet vrijwel volledig hebben zien verdampen, met een fysieke vestiging buitens huis zullen een beroep kunnen gaan doen op een forfaitair bedrag a eur 4000. Ook hiervoor geldt, dat deze regeling nog nader uitgewerkt wordt.

Liquiditeitssteun dmv uitstel belasting betalen bij Belastingdienst
Ondernemers kunnen bij de belastingdienst schriftelijk een verzoek uitstel betaling belastingen (IB, VpB, OB en LB) aanvragen. Ook hiervoor geldt, dat de exacte uitvoering nog nader uitgewerkt dient te worden. Na ontvangst zet de BD de invordering stil. De beoordeling vindt later plaats, waarbij de huidige eisen blijven gelden. Ook zullen verzuimboetes agv te late betaling on hold komen te staan. Tenslotte kunt u vragen om een verlaging van de voorlopige aanslag 2020. Hierin dus weinig nieuws ten opzichte van vorige week.

Borgstelling MKB-krediet (BMKB)
Ook ten aanzien van deze regeling heeft het kabinet geen nieuwe update te melden ten opzichte van vorige week. Wel krijgen we nu al via klanten te horen, dat banken hier intern bijzonder strakke regels en procedures hanteren en dus niet 123 toegekend worden. Voor leningen die via Qredits lopen kan een verlaging rente aangevraagd worden.

CONCLUDEREND
In plaatst van 6 hebben we een week later nu een brief van 16 pagina’s mogen ontvangen. Maar heel veel meer is er feitelijk niet concreet en duidelijker geworden. Ja, de wtv is vervallen. Ja, de eerdere regels gelden nu voor alle bedrijven inclusief groot en ZZPers. En ja, we begrijpen, dat misbruik voorkomen dient te worden. Maar zelfstandig ondernemers zitten NU NU NU in de problemen en hebben NU hulp nodig.

Reacties

Cookieinstellingen