Gemeente Huizen maakt tussenbalans op over effecten Corona

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een tussenbalans opgemaakt over de effecten van COVID-19 op Huizer bedrijven, (sport)verenigingen en andere organisaties. Hierbij is besloten om de horeca, sportverenigingen, cultuur en organisaties voor goede doelen tegemoet te komen in de kosten over de periode maart tot juni.

Horeca
De horeca moest deuren en terrassen sluiten. Per 1 juni zijn terrassen weer in beperkte vorm in gebruik genomen. Ondanks de medewerking van de gemeente aan mogelijkheden tot uitbreiding van de terrassen, zijn de financiële gevolgen voor de horeca aanzienlijk. Het college heeft daarom besloten om geen precariobelasting te heffen voor terrassen over 2020.

Sportverenigingen
Vanuit het Rijk is een steunpakket voor sportverenigingen beschikbaar gesteld, met de mogelijkheid voor kwijtschelding van de huur voor alle sportverenigingen over de periode maart tot juni. De regeling moet nog verder uitgewerkt worden door het Rijk. Vooruitlopend op die uitwerking, gaat de gemeente Huizen de huren van sportverenigingen over die periode vergoeden. Ook overige huurders van sportaccommodaties krijgen de betaalde huur terug voor de periode dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie.

Cultuur
Op 28 mei heeft het Rijk bekend gemaakt, dat een regeling wordt uitgewerkt met onder meer compensatie voor lokale culturele voorzieningen over de periode medio maart tot juni 2020. Deze compensatieregeling is bedoeld voor musea, bibliotheken, muziekscholen, cultuureducatie, amateurkunst enzovoort. Deze organisaties missen inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten doorlopen. Alhoewel de regeling nog uitgewerkt moet worden, heeft het college nu al besloten om de Stichting Huizer Botters en het Huizer Museum financieel te ondersteunen. Enerzijds door kwijtschelding van de huur van de accommodatie, anderzijds door een bevoorschotting van een financiële bijdrage. De definitieve bijdrage wordt later dit jaar bepaald.

Organisaties zonder winstoogmerk
Om organisaties zonder winstoogmerk zoals goede doelen en hobbyverenigingen financieel te ondersteunen heeft het college besloten om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni.

Overige ondersteuning
Voor overige huurders van gemeentelijke accommodaties en voor bedrijven die een verzoek tot financiële ondersteuning hebben aangevraagd, heeft het college besloten om – op verzoek – uitstel van betaling te verlengen tot 1 oktober 2020. Zo hebben zij meer ruimte om weer op te kunnen starten. Over een eventuele coulanceregeling neemt het college later dit jaar een besluit.

Wij danken Team Communicatie van de Gemeente Huizen voor dit bericht.

Heeft u ook een (Nieuws)brief? [email protected]