Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt

Foto: Gemeente Blaricum

De wijk Bijvanck in Blaricum wordt de komende jaren opgeknapt. De voorbereidingen hiervoor zijn dit voorjaar gestart. Via een digitale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. De resultaten hiervan zijn nu bekend. In het najaar gaat de gemeente opnieuw met de bewoners in gesprek. Alle input wordt waar mogelijk verwerkt in de voorontwerpfase.

Wethouder Liesbeth Boersen: ¨Op de digitale enquête is massaal gereageerd. In totaal vulden bijna 300 bewoners de enquête in. Een geweldig aantal. Dat is kenmerkend voor bewoners van de Bijvanck: ze zijn betrokken en denken graag mee. Daarom laten we de wijk ook actief en op verschillende manieren meedenken over de nieuwe invulling. Sámen geven we de wijk vorm.¨

Enquêteresultaten
Uit de enquêteresultaten blijkt dat bewoners hun groene leefomgeving zeer waarderen. Ze maken graag een wandeling door de groenstrook en genieten van de ruimte en de rust. Tegelijkertijd zien bewoners kansen. Zo wordt er parkeerdruk ervaren en stoort men zich aan slecht wegdek. Bewoners zien graag dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Een samenvatting van alle resultaten vindt u op www.blaricum.nl > projecten > Bijvanck.

Reconstructie
De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken en de wegen. Op dit moment bereiden we het werk achter de schermen voor. Eén van de onderdelen hiervan is het ophalen van wensen van bewoners uit de wijk. De voorontwerpfase zal de rest van 2020 duren. In 2021 zal per deelgebied het plan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de uitvoering.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op

Reacties