Gemeenten Gooi en Vechtstreek maken economische vuist tegen coronacrisis

Steunplan 2020 2021
Steunplan 2020 2021
Foto: Regio Gooi en Vechtstreken

De regiogemeenten lanceren een breed pakket voor inwoners en ondernemers met maatregelen en investeringen voor economisch herstel. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector.

Deze plannen zijn ontwikkeld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten.

Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt
werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid.
Zowel werkgevers als zzp’ers kunnen hier terecht wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten.

De overige projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen.

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken al langer aan meer werkgelegenheid. Dit gebeurt vanuit de
plannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. Deze plannen zien toe op het stimuleren van werkgelegenheid in Gooi en Vechtstreek en zijn gebaseerd op de economische situatie vóór de
corona-crisis. Een periode met een werkloosheidscijfer van 2,9%. De coronacrisis heeft de economie
en de arbeidsmarkt echter sterk beïnvloed. Volgend jaar wordt een werkloosheidscijfer van 7,3%
verwacht waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst worden getroffen.

Inspelen op de crisis
Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de
arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, zijn de nieuwe projecten ontwikkeld en
de bestaande plannen aangepast. Dit in nauwe samenwerking met werkgevers en
arbeidsmarktpartners als FNV, CNV, UWV en het onderwijs. Met deze plannen wordt beter ingespeeld
op de nieuwe economische situatie. Zo worden werkgevers aan elkaar verbonden, werkzoekenden
worden naar werk in kansrijke sectoren begeleid én de plannen beogen langdurige uitval, ontslag en
uitkeringsafhankelijkheid van inwoners te voorkomen.

Meer banen, meer opleiding en meer dienstverlening
De gemeenten investeren €2,1 miljoen in projecten die leiden tot meer banen, meer opleidingen en
meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo wordt in samenwerking met regionale zorgen scholingsorganisaties een opleidingstraject gestart. Ook worden werkervaringsplekken
gerealiseerd in de mediasector en de circulaire economie. De financiering is afkomstig uit
vrijgevallen budget binnen de bestaande arbeidsmarktprogramma’s.

Overige hulp voor ondernemers en communicatie
Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te
helpen. Eind januari wordt er wederom een regionale ondernemersavond georganiseerd, om actuele
ontwikkelingen te bespreken. Vanaf begin 2021 wordt breed gecommuniceerd over de verschillende
projecten.

Kijk op onze website voor alle projecten en investeringen die een economisch antwoord bieden op de
coronacrisis.

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Eemnes, Gooise
Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Voor inwoners, met gemeenten; daar staan
we voor. Wat met elkaar beter lukt en meerwaarde heeft, dat doen we samen. We werken intensief
samen met gemeenten, dit doen we met lokale politici en ambtenaren voor onze inwoners in de
regio. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde en veilige regio. www.regiogv.nl

gooisch