Minister moet groot deel Stint documenten opnieuw beoordelen

Onderzoek loopt door
Onderzoek loopt door
Foto: de Rechtspraak

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat moet een Wob-verzoek van RTL Nieuws voor een groot deel opnieuw beoordelen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in een tussenuitspraak beslist. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur vroeg RTL Nieuws om openbaarmaking van documenten die te maken hebben met de Stint.

Toelating Stint
RTL Nieuws diende op 10 oktober 2018 een Wob-verzoek in bij het ministerie. Het verzoek richt zich op alle (onderliggende) documenten rondom de toelating van de Stint in 2011, de brief van de minister van 21 september 2018 over het ongeval in Oss en een brief van de minister van 1 oktober 2018. De minister treft na een zoekslag 781 documenten aan. Een deel van die documenten is openbaar gemaakt, waarbij een deel van de documenten is weggelakt. Een ander deel van de documenten weigert de minister openbaar te maken. Een groot deel van de documenten is geweigerd omdat die persoonlijke beleidsopvattingen zouden bevatten. Dit is een grond waarop de minister openbaarmaking van stukken mag weigeren. Ook zou bij een deel van de documenten het belang van de inspectie, controle en toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het geding komen.

Opnieuw beoordelen
De rechtbank oordeelt allereerst dat een deel van de documenten ontbreekt en alsnog aan de rechtbank verstrekt moet worden, zodat deze meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke beoordeling. Ook oordeelt de rechtbank dat bij een vijftal documenten het belang van openbaarmaking van de stukken zwaarder weegt dan het belang van toezicht, controle en opsporing van ILT. De rechtbank ziet namelijk niet in dat de inhoud van de documenten de belangen van toezicht, controle en opsporing van ILT zouden kunnen schaden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat 135 van de volledig geweigerde documenten ten onrechte zijn geweigerd op de grond dat deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Voor nog eens 75 documenten geldt dat deze gedeeltelijk geen beleidsopvattingen bevatten. Tot slot geldt dat een deel van de weggelakte teksten ten onrechte is gelakt op de grond dat het persoonlijke beleidsopvattingen bevat.

Onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd
De rechtbank oordeelt dat een groot deel van de documenten op een onjuiste manier is geweigerd en op een onjuiste manier is gelakt. Het besluit is onzorgvuldig genomen en onvoldoende gemotiveerd. De minister krijgt de gelegenheid om binnen 6 weken de ontbrekende documenten aan de rechtbank te verstrekken en de onterecht geweigerde documenten openbaar te maken of het besluit beter te motiveren. Vervolgens zal de rechtbank in een einduitspraak beoordelen of de minister juist heeft gehandeld.