Laren is klaar met luidruchtige auto showers en te veel spotters

Foto:

Vanaf de start van de coronacrisis is er sprake van een verhoogd aantal jonge toeristen dat naar Laren komt om naar exclusieve auto’s te kijken. Een aantal van deze auto’s veroorzaakt veel geluidsoverlast door overdadig gas te geven.

Ook levert het gevaarlijke verkeerssituaties op doordat mensen de weg oprennen. Daarnaast staan veel autotoeristen in grote groepen bij elkaar. Naast de verkeersonveilige situatie en overlast is er nog steeds een lockdown van kracht.

De komende periode gaat de gemeente samen met de politie extra controleren om deze onwenselijke situatie tegen te gaan.

De gemeente wil er alles aan doen om de onveilige situatie en de overlast tegen te gaan. Dat gebeurt samen met de politie en de handhavers. Het centrum van Laren biedt te weinig ruimte voor een autoshow en autotoerisme. Daar zijn evenemententerreinen voor bedoeld. Drukte is vooral te zien op het kruispunt op de Brink waar veel toeristen naar auto’s komen kijken. De gemeente is niet tegen mooie auto’s en toerisme, wel tegen onveiligheid en overlast.