Aanpassingen schaatsen op natuurijs in regio Gooi en Vecht

Spannende dagen met veel vorst en toch de tocht der tochten?
Spannende dagen met veel vorst en toch de tocht der tochten?
Foto: FB Natuurijs

Met een periode van strenge vorst in het vooruitzicht neemt de kans op natuurijs toe.

Hiermee wordt ook een flinke toestroom verwacht van schaatsliefhebbers richting de
plassen en overige wateren in de regio. Bezoekersstromen van deze grootte zijn in
tijden van corona onwenselijk.
Andere jaren is een draaiboek opgesteld met de
schaatsverenigingen om bezoekersstromen te reguleren en iedereen veilig te kunnen
laten schaatsen. De coronamaatregelen vragen om aanpassingen van dit draaiboek.

Dit jaar is een handreiking opgesteld hoe om te gaan met schaatsen op natuurijs, in
coronatijd.

In navolging van een notitie van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB)
hebben de gemeente Wijdemeren en Gooise Meren deze handreiking Schaatsen op
natuurijs opgesteld. Deze handreiking dient voor de schaatsverenigingen in de gehele
regio Gooi en Vecht en omschrijft wat er wel en niet mogelijk is bij het schaatsen op
natuurijs binnen de coronamaatregelen. Zo zijn georganiseerde toertochten en
horecavoorzieningen gerelateerd aan het ijs in deze vorstperiode niet toegestaan.
Recreatief schaatsen op natuurijs wordt door gemeenten en schaatsverenigingen
binnen de regio ontmoedigd. Het schaatsen op natuurijsbanen (400 meter banen) is
alleen mogelijk met gereguleerde toegang.

Spannende dagen met veel vorst en toch de tocht der tochten?

Hiernaast worden er in de regio geen voorbereidingshandelingen getroffen om het ijs
in optimale staat te brengen, zoals dit bij andere vorstperiodes wel gebeurt. Ook
worden door de schaatsverenigingen geen andere voorbereidingen getroffen,
waaronder het plaatsen van een koek en zopie, het inrichten van parkeerplaatsen etc.
Met de schaatsverenigingen zijn hierover goede afspraken gemaakt.
Tot slot kunnen er op gemeentelijk en provinciaal niveau in samenwerking met de
hulpdiensten verkeersmaatregelen worden getroffen om verkeerstromen te reguleren
en intensief bezoek met de auto te ontmoedigen.