Laren Regenklaar ontvangt subsidie van provincie

Subsidie maakt masterplan mede mogelijk
Subsidie maakt masterplan mede mogelijk
Foto: Larenregenklaar.nl

Het team van Laren Regenklaar is eind 2020 gestart met werkzaamheden om de straten Steffenskamp, Jagerspad, Ruiterweg en Jagersweg regenklaar te maken.

Bij 60 huizen wordt de regenwaterafvoer van de riolering afgekoppeld en in de straten komen infiltratiebuizen, zodat regenwater beter in de grond kan zakken. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit project met de maximale subsidie van € 100.000,-.

De provincie verleent de subsidie via de ‘Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptie Noord-Holland 2020’. Het project van Laren Regenklaar om de omgeving van Steffenskamp regenklaar te maken, draagt bij aan de klimaatadaptie. Met het project wordt de belasting van het gemengde riool verminderd door 70% van het verharde oppervlak los te koppelen van het gemengde riool. Bij het afkoppelen wordt ervoor gezorgd dat het regenwater dat op de daken valt, niet meer direct in het riool terecht komt. Op deze manier wordt de riolering ontlast.

Wethouder Peter Calis: “Ik ben ontzettend blij met de subsidie en steun van de provincie. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn om Laren Regenklaar te gaan maken. Ik wil de betrokkenen bij het project vanuit het team Laren Regenklaar enorm bedanken voor hun inzet. En de bewoners natuurlijk, want zonder hun medewerking zou het project niet uitgevoerd kunnen worden.”

De bewoners uit de omgeving van Steffenskamp zijn in oktober 2020 benaderd om zich aan te melden voor het afkoppelen. Hier is goed gehoor aan gegeven en de woningen binnen dit project kunnen afgekoppeld worden. De werkzaamheden duren ongeveer tot mei 2021. In de komende jaren worden ook andere delen van Laren afgekoppeld. Meer weten over het project Laren Regenklaar: www.larenregenklaar.nl