Bestuur Hart van Laren treedt terug

Winter voor de deur mooi initiatief
Winter voor de deur mooi initiatief
Foto: FB Brinkhuis Laren NH

Het bestuur van de Stichting Hart van Laren heeft bij het college van burgemeester en wethouders aangegeven zijn taken per 1 maart neer te leggen. Het terugtreden heeft geen invloed op de activiteiten, deze blijven – mits de coronaregels dit toelaten – doorgaan.

Het bestuur van Hart van Laren ervaart de wijze van aansturing als onbevredigend en ervaart de huidige structuur en nieuwe financiële kaders van de gemeente als te knellend om de activiteiten in het Brinkhuis, Muziekcentrum Schering & Inslag, Raadhuis en kinderopvang te kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur blijft demissionair actief totdat de lopende zaken formeel zijn afgerond.

Het college is het bestuur van Hart van Laren dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen periode, in het bijzonder met alle uitdagingen als gevolg van de coronamaatregelen. Het college deelt de conclusie van het bestuur dat de huidige wijze van aansturing onvoldoende effectief is geweest. De komende maanden worden door de gemeente voorstellen uitgewerkt voor de organisatie van het Hart van Laren. Daarbij zullen de door het bestuur gemaakte opmerkingen en verstrekte adviezen worden meegenomen, en zijn de voormalige bestuursleden bereid om zo nodig, op basis van ervaringen, advies te geven.

Voor de zomer hoopt het college met de raad uitgewerkte voorstellen te kunnen bespreken voor de toekomst van het Hart van Laren. Het doel daarvan is om te komen tot een compact maatschappelijk centrum van het dorp, waarbij zoveel mogelijk functies bij elkaar komen.