Buurman mag Picnic niet blokkeren

door buurman boodschappen later bezorgd
door buurman boodschappen later bezorgd
Foto: Yvonne Verburg

De verhuurder van een aantal bedrijfsgebouwen in Nieuwegein mag de toegang tot de naastgelegen Picnic-hub niet blokkeren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een spoed kort geding beslist.

De man blokkeerde gisteren een lossende vrachtwagen op het terrein van het lokale distributiecentrum van Picnic omdat de online-supermarkt zich niet aan de regels zou houden.

Vrachtwagens
De verhuurder van de bedrijfsgebouwen en Picnic, beide gevestigd op een bedrijventerrein aan de Overijselhaven in Nieuwegein, zijn al langer met elkaar in gesprek over de overlast die wordt ervaren. Andere huurders hebben volgens hem last van de grote vrachtwagens die boodschappen bij de Picnic-hub afleveren. Zo zouden de vrachtwagens veel te lang zijn, moeten ze meerdere keren insteken en is de kans groot dat geparkeerde auto’s van andere huurders beschadigd worden. Door gisteren een vrachtwagen op het terrein te blokkeren, stelt de verhuurder dat hij het opneemt voor zijn huurders voor wie de maat al langer vol is. Ook plaatste hij een bord waarop staat dat enkel vrachtwagens van maximaal 10 meter zijn toegestaan op het terrein. Hiermee bewaakt hij naar eigen zeggen zijn eigendomsrecht.

Buurman Picnic-hub Nieuwegein mag toegang niet blokkeren

Picnic
Picnic spande het kort geding aan omdat de buurman met zijn actie hun hele operatie lamlegde. De geblokkeerde vrachtwagen kon enkel lossen, maar kon daarna niet verder rijden. Volgens Picnic hebben verschillende klanten hun boodschappen gisteravond te laat ontvangen. Om herhaling te voorkomen, vroeg Picnic de voorzieningenrechter zich over de zaak te buigen.

Beslissing
De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de verhuurder van de bedrijfsgebouwen de toegang voor Picnic niet mag blokkeren. Dit is onrechtmatig. Zelfs áls de vrachtwagens voor overlast zorgen, mag niet zelf opgetreden worden. Daarnaast heeft de verhuurder niet aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk stelselmatig regels worden overtreden. Niet alleen de verhuurder moet zich houden aan het blokkeerverbod, ook zijn huurders mogen de toegang niet blokkeren. De voorzieningenrechter legt een dwangsom op van € 20.000,- per dag met een maximum van € 400.000,-.