Meer tijd voor informatie en inspraak Landgoed Paleis Soestdijk

Al sinds 17 mei 2019 punt op de agenda...
Al sinds 17 mei 2019 punt op de agenda...
Foto: Gemeente Baarn

Gemeenteraad behandelt ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op meerdere avonden in
september en geeft meer tijd voor informatie en inspraak

In september wordt het ontwerpbestemmingplan Landgoed Paleis Soestdijk behandeld door de
gemeenteraad. De raad kiest ervoor om bij de behandeling van dit onderwerp meerdere avonden de
tijd te nemen voor onder meer informatievergaring en inspraak van inwoners. De vergaderingen in
september beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur.
Het behandelschema van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de
gemeenteraad ziet er als volgt uit:
• Woensdag 1 september vindt de presentatie van het rapport van HBR advocaten plaats.
HBR advocaten is de externe adviseur die door de raad zelf is aangesteld. In het rapport
zullen de vragen uit het aangenomen amendement van 15 juli 2020 feitelijk en juridisch
worden geanalyseerd.
• Donderdag 2 september vindt de presentatie plaats van het ontwerpbestemmingsplan door
de MeyerBergman Erfgoed Groep.
• Woensdag 8 september en donderdag 9 september kunnen inwoners inspreken in de
raadsvergadering over het ontwerpbestemmingsplan. Inwoners kunnen zich daarvoor bij de
griffie aanmelden.
• Woensdag 15 september vindt Debat in de Raad plaats, waarbij de raad over het
ontwerpbestemmingsplan debatteert.
• Woensdag 29 september vindt Besluit in de Raad plaats, waarbij de raad een besluit neemt
over het ontwerpbestemmingsplan.
De gemeenteraad hoopt dat in september de vergaderingen weer geheel fysiek kunnen plaatsvinden,
maar dat is afhankelijk van het risiconiveau m.b.t. corona in de provincie Utrecht op dat moment.
Het zou dus ook kunnen dat het inspreken geheel digitaal plaats zal moeten vinden. De verwachting
is dat hierover eind augustus meer duidelijkheid zal zijn.