Praat dinsdag 1 november mee over waterberging Brink

Voorkomt waterberging echt natte voeten?
Voorkomt waterberging echt natte voeten?
Foto: BEL

Een waterberging op de Brink is nodig om Laren regen klaar te maken. Hoe die waterberging eruit ziet en waar deze precies moet komen, bepaalt de gemeente graag samen met de bewoners en ondernemers van Laren. Het plan dat het team van Laren Regenklaar eerder maakte is een mogelijke oplossing, maar de gemeente staat open voor verbeteringen en voor alternatieven.

 

 

Aftrap proces op 1 november
De komende maanden wil de gemeente in een aantal stappen samen met bewoners en ondernemers van Laren komen tot een ontwerp voor de waterberging. De aftrap van dit proces is een bijeenkomst op dinsdag 1 november in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom. Om 19.30 uur start de bijeenkomst.

Programma
Tijden de bijeenkomst komt aan bod waarom een waterberging op de Brink nodig is en aan welke eisen deze moet voldoen. Ook wordt het plan toegelicht dat het team van Laren Regenklaar eerder maakte als mogelijke oplossing en er is meer informatie over het verdere proces. Over al deze zaken kunnen de bezoekers uiteraard vragen stellen.

 

Waterjeep op de Brink

 

Het team van Laren Regenklaar wil nadrukkelijk ook graag horen welke wensen er zijn voor het ontwerp van de waterberging op de Brink. Het pakket van eisen én wensen dat zo ontstaat, vormt het uitgangspunt voor de volgende stappen in het proces.

Wethouder Frits Westerkamp: ‘Er ligt een oplossing die geschikt is. Maar het kan misschien nóg beter. Of misschien hebben bewoners of ondernemers een ander idee dat net zo goed werkt. Dat willen we allemaal inventariseren en daar nemen we ook de tijd voor.’

Vragen, ideeën of alternatieven bespreken?
Na afloop van het plenaire gedeelte kunnen bezoekers nog individuele vragen stellen aan de teamleden van Laren Regenklaar. Wie een idee heeft voor een verbetering van het bestaande plan of een idee voor een alternatief ontwerp, kan dit na de bijeenkomst (tot 4 december) per e-mail indienen via [email protected]. Het is ook mogelijk om hierover een gesprek te plannen met het team van Laren Regenklaar.

Waarom een waterberging?
De Brink is van nature een laag gebied in Laren. Regenwater stroomt hier vanzelf naartoe. Als het hard en lang regent kunnen delen van de Brink daardoor overstromen, ondanks alle maatregelen die de gemeente op andere locaties in Laren neemt. In het masterplan Laren Regenklaar is daarom vastgelegd dat er op of rond de Brink een waterberging komt. Deze berging kan regenwater bij hoosbuien tijdelijk vasthouden. Zo raakt het riool niet overbelast en komen de Brink en omliggende straten niet meer onder water te staan.

Meer informatie
Meer informatie over de waterberging, het proces en het bestaande plan is te vinden op www.larenregenklaar.nl/brink. Hier staat ook een video met uitleg.