Breed draagvlak voor het plan Laren Regen Klaar

autowasserette op de Brink
autowasserette op de Brink
Foto: Lisette de Keijzer
Dat is de belangrijkste conclusie na de informatieavond in het Brinkhuis. Het college van B en W had zich geen betere avond kunnen wensen; een volle zaal met belangstellenden, die met veel interesse kennis namen van het plan tot waterberging onder de Brink. Kritisch maar veelal positief.
Oproep aan inwoners en ondernemers
Na een introductie van wethouder Frits Westerkamp (Larens Behoud) werden het plan en de globale technische oplossingen voorgelegd aan de zaal.
Alles met de afspraak dat goede suggesties en/of aanvullingen altijd serieus worden genomen.
Meest in het oog springende voorstel kwam van Mathijs Siers, die een pleidooi hield voor een natuurlijke vijver in plaats van een kelder onder de huidige vijver .
Het plan werd, volgens afspraak, niet volledig uitgewerkt en besproken, maar zeker serieus ontvangen.
Niet de categorie onzin dus .
Die was er soms ook. Maar dat mag. Dat hoort bij een dergelijke avond en beleefd luisteren is ook een kunst.
Mensen met een idee of aanvulling, hebben tot 8 december van dit jaar om dit in te dienen.
Uiteindelijk ligt het in de bedoeling dat de uitvoering ergens in het najaar 2023 zal plaatsvinden.
De keuze van het college om het ontwerp vooraf te bespreken, kreeg veel positieve bijval. Een overgrote grote meerderheid van de aanwezigen waren, met het college, van mening dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen voor de problemen na hevige regenval.
Wordt vervolgd, met dank aan LAREN POSITIEF.