Bomenbeleid Huizen maar dan anders

Komen hier nu ook bomen?
Komen hier nu ook bomen?
Foto: PR Huizen

Denk mee over het nieuwe bomenbeleid van Huizen

Inwoners kunnen mening geven en suggesties doen via online vragenlijst

 

Gemeentelijke bomen én particuliere bomen geven onze gemeente een groene uitstraling. Bomen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Gemeente Huizen wil het beste uit haar bomen halen en overlast voorkomen. Momenteel wordt gewerkt aan nieuw beleid met daarin aandacht voor beheer, bescherming en nieuwe aanplant van bomen. Ook de regels van de kapvergunning worden herzien. Inwoners kunnen meedenken door hun mening, behoeften en suggesties te delen via een online vragenlijst. De vragenlijst is te vinden op www.huizen.nl/bomenbeleid en kan tot en met 11 december worden ingevuld.

Bomenbeleid raakt iedereen

We vragen inwoners om mee te denken omdat het bomenbeleid ons allemaal raakt. Kijk maar eens naar de bomen in uw buurt. Hoe staan ze erbij? Hoe zou de straat eruit zien zonder bomen? Bovendien kan het nieuwe bomenbeleid leiden tot nieuwe regels voor particuliere bomen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier.

 

Resultaten

In januari wordt een samenvatting van de resultaten gepubliceerd. In het voorjaar van 2023 zal het bomenbeleid in concept klaar zijn en ter inzage komen te liggen.

 

Weet u dat: 

De gemeente Huizen zorgt voor ongeveer 24.000 bomen. Om de bomen gezond en veilig te houden, wordt elk jaar aan een kwart van de bomen onderhoud uitgevoerd. Elke boom krijgt dus één keer in de vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Of een boom gekapt moet worden, wordt bepaald tijdens de veiligheidscontrole die elk jaar wordt uitgevoerd.  Na de veiligheidscontrole wordt een lijst gemaakt van bomen die gekapt moeten worden. . Op de lijst bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

  • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
  • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
  • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
  • een gevaar voor de omgeving zijn;
  • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
  • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.