Ondertekening intentieovereenkomst Oostzijde Oude Haven

Sjuul Stappers (Verwelius Holding B.V.), wethouder Roland Boom en Christiaan Koop (architectenbureau Koop en Partners)
Sjuul Stappers (Verwelius Holding B.V.), wethouder Roland Boom en Christiaan Koop (architectenbureau Koop en Partners)
Foto:

Wethouder Roland Boom tekende dinsdag 6 juni samen met initiatiefnemer Christiaan Koop van architectenbureau Koop en Partners, Sjuul Stappers van Verwelius Holding B.V. en een aantal eigenaren van panden aan de Energieweg 4 tot en met 12 een intentieovereenkomst. Over de gebiedsontwikkeling van de oostzijde van de Oude Haven. Van deze ontwikkelingen maken diverse woon, werk en recreatieve functies deel uit en wordt een gebiedssamenhangende ontwikkeling met de westzijde van de haven nagestreefd.

Doel intentieovereenkomst 

Doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van de belangrijkste procesafspraken en wederzijdse inspanningen in de aanloop naar het nadere onderzoek naar een haalbare ontwikkeling van de oostzijde van de haven. Op basis van dat onderzoek kunnen partijen individueel hun rol en positie bepalen en een onderbouwd besluit nemen over eventuele vervolgonderzoeken. Hierbij wordt niet vooruitgelopen op de raadsbevoegdheid voor de noodzakelijke planologische procedure.

Aanwezigen 

Ondanks dat niet alle eigenaren van de oostzijde Oude Haven aanwezig waren en de intentieovereenkomst dus ook niet getekend is door alle partijen, zijn er volgens de aanwezige partijen voldoende aanknopingspunten en voordelen van een dergelijke ontwikkeling om verder te werken aan het benodigde draagvlak bij eigenaren. Verwacht wordt dat hier voor de zomer meer duidelijkheid over is.