Informatieavonden over bevallen in Tergooi

Foto: Tergooi

BLARICUM – In de loop der jaren is er veel veranderd in de verloskunde. Om een beeld te krijgen van hoe een bevalling in de verloskamers van Tergooi verloopt, organiseert Tergooi informatieavonden. Deze zijn bestemd voor zwangere vrouwen en hun partner, ter voorbereiding op de bevalling.

Ook wanneer men niet van plan bent is in het ziekenhuis te bevallen, zijn zwangeren en hun partner van harte welkom om een informatieavond bij te wonen. Bezoekers worden geïnformeerd over bevallen in Tergooi en daarnaast worden een aantal praktische zaken en nuttige informatie op rij gezet.

De verpleegkundige van de afdeling Verloskunde, een verloskundige uit de regio, een klinisch verloskundige en ook de gynaecoloog geven informatie. Men krijgt toelichting over hoe een bevalling in het ziekenhuis verloopt, informatie over een eventuele opname en de kraamperiode. Daarnaast wordt een film vertoond over bevallen in Tergooi en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijden
De zaal is open om 19:15 uur, met ontvangst van een kopje koffie of thee.
Om 19:30 uur begint het programma. We sluiten de avond af om 20:45 uur.

Locatie
De informatieavonden vinden plaats in de Gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum, Rijksstraatweg 1 te Blaricum.

Tergooi organiseert de informatieavond bevallen in Tergooi meerdere keren per jaar. Aanmelden is gewenst en kan via: www.tergooi.nl/agenda/informatieavond-over-bevallen-in-tergooi/

Naast deze informatieavonden over bevallen zijn er in Tergooi ook meerdere keren per jaar speciale informatieavonden over borstvoeding.

Data bevallen in Tergooi – informatieavonden:

12 februari 2019
12 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
18 juni 2019
9 juli 2019
13 augustus 2019
17 september 2019
15 oktober 2019
12 november 2019
10 december 2019

Reacties