Sociaal Plein pakt wachtlijst Wmo-aanvragen versneld aan

Foto:

HILVERSUM – Het Sociaal Plein werkt hard aan het behandelen van de Wmo-aanvragen binnen de wettelijke termijn van acht weken. Door nieuwe werkprocessen kan het Sociaal Plein deze aanvragen sneller afhandelen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds een wachtlijst is, terwijl in het coalitieakkoord staat dat zorgvragen een snellere behandeling verdienen. Om aanvragers niet langer te laten wachten, kiest de gemeente voor een eenmalige extra investering van €150.000,- om de wachtlijst aan te pakken.

Met deze versnelde aanpak bereikt het Sociaal Plein drie dingen:
1. Over vier maanden zullen de nieuwe WMO-aanvragen zoveel mogelijk afgehandeld worden.
2. Na het wegwerken van de wachtlijst kan het Sociaal Plein monitoren wat de zuivere doorlooptijd van de nieuwe werkwijze is. Momenteel is dat nog niet mogelijk omdat het bestaan van de wachtlijst nadelig werkt op de gemiddelde doorlooptijd.
3. Op basis van deze stappen kan het Sociaal Plein bepalen wat nodig is om de doorlooptijd verder te verkorten naar maximaal twee weken, zoals genoemd in het coalitieakkoord.

Aanbesteding project
Het Sociaal Plein laat dit project via een externe partij uitvoeren. Na een aanbesteding toetst de gemeente tenminste drie partijen op kwaliteit, snelheid, prijs, ervaring en resultaatafspraken. De geselecteerde partij behandelt alle Wmo-aanvragen volgens de nieuwe werkwijze. Na afloop van dit project deelt de geselecteerde partij haar ervaringen en aanbevelingen over deze werkwijze. Het Sociaal Plein kan deze input vervolgens gebruiken voor de verdere verbetering van haar dienstverlening.

Reacties