Regionaal Bureau voor Toerisme zet Gemeente Rhenen op de kaart

prachtige fietstochten in Rhenen
prachtige fietstochten in Rhenen
Foto: Anne Hamers

Gemeente Rhenen en RBT verlengen samenwerking want deze regio is belangrijk als aantrekkelijke plek om te recreëren

Gemeente Rhenen en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Het is de bedoeling dat het RBT tot eind 2024 de toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente doet en Rhenen positioneert als aantrekkelijke plaats om te recreëren. De ontwikkeling sluit aan op de onlangs gepresenteerde toeristische beleidsvisie van Rhenen, waarin samenwerking in het regiomerk Heuvelrug belangrijk is.

Vanaf 2015 is RBT Heuvelrug en Vallei de destinatiemarketingorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, te weten Baarn, Soest, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. De organisatie is hiermee de aanjager van een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 11.000 mensen.

Recreatie en Toerisme steeds belangrijker
“Ook voor Rhenen worden toerisme en recreatie steeds belangrijker”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf. “Zowel economisch als sociaal. Het is dus van belang de komende tijd te zorgen dat de sector zo goed en snel mogelijk herstelt van de coronacrisis. Zodat werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid ook op de langere termijn kunnen worden behouden, de sector vitaal blijft en er een duurzame balans ontstaat tussen bewoners, bezoekers en de natuur. Met actieve ondernemers, mooie evenementen, een prachtig cultuuraanbod en afwisselende natuur levert Rhenen daarbij een grote bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug als geheel. We zijn dus blij dat Rhenen ook de komende jaren blijft aangesloten op de regiosamenwerking.”

Versterken gastvrijheidseconomie
“Met de vernieuwde samenwerking willen we logische vervolgstappen zetten in het verder versterken van de gastvrijheidseconomie, en Rhenen profileren als aantrekkelijke plek om te recreëren”, licht burgemeester Hans van der Pas van Rhenen toe. “Ook omdat de thema’s cultuur, natuur en gastronomie uit onze nieuwe Beleidsvisie Recreatie & Toerisme goed aansluiten bij Perspectief 2030 voor de regio. Het RBT Heuvelrug en Vallei kan hierin een aanjagersrol vervullen. De expertise en het omvangrijke partnernetwerk van het RBT kunnen daarnaast helpen bij de regionale opgaves die op ons afkomen.”