4 mei-herdenking in onze gemeente

Foto: Kelvin Stuttard

Op donderdag 4 mei herdenken wij alle Nederlanders, burgers en militairen. Zij die ons koninkrijk, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Onderstaand de activiteiten rondom de herdenking in Laren, Blaricum en Hilversum. 

Onthulling Stolpersteinemonument
Dit jaar is het 80 jaar geleden dat 32 Joodse onderduikers werden opgepakt in villa ‘De Hoeve’ in Laren. De meesten werden gedeporteerd en kort daarna vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Op 4 mei rond 18.45 uur vindt de onthulling plaats van de plaquette en het Stolpersteinemonument. De onthulling wordt verricht door overlevende Leonard Vis, die als 13-jarig jongetje wist te ontsnappen aan deze deportatie. U bent van harte welkom. 

Stille tocht
Om 19.20 uur vangt de stille tocht aan vanaf villa ‘De Hoeve’ (Hein Keverweg 1). Iedereen is welkom om mee te lopen. De stoet gaat via de Hein Keverweg, Drift, naar Bij den Toren en dan langs de Naarderstraat richting de Brink en wordt begeleid door doedelzakspelers. 

Herdenking op de Brink
Om 19.47 uur opent Chris Bogaers de herdenking. Chris Boagers is de voorzitter van het 4 en 5 mei comité en ceremoniemeester van de herdenking. Daarna houdt burgemeester Nanning Mol een toespraak. Om 19.56 uur luiden de kerkklokken van de Sint Jansbasiliek. Kim Schimmel verzorgt de ‘Last Post’. Na de twee minuten stilte speelt Harmonie Sint Jan twee coupletten van het Wilhelmus, gevolgd door de kransleggingen en voordrachten.

Bloemen leggen
Het is gedurende de hele dag mogelijk om eigen bloemen te leggen door inwoners bij het monument.  

Programma’s 4 mei in lokale bladen en online
In huis-aan-huis blad Larens Journaal is een uitgebreide special opgenomen met informatie rondom de herdenking. Alle informatie staat ook op de website. Houd de website van de gemeente in de gaten voor de meest actuele informatie www.laren.nl/4en5mei  

Extra activiteiten op 5 en 6 mei
Op 5 mei om 10.00 uur wordt het vrijheidsvuur ontstoken door burgemeester Nanning Mol samen met het 4 en 5 mei comité op de Brink. Op 6 mei komt het konvooi ‘Het Gooi Bevrijd’ langs in Laren om 11.00 uur staan ze op de Brink. 


Blaricum 

De herdenking vindt plaats op donderdag 4 mei bij het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark om 19.30 uur. Alle inwoners van Blaricum zijn welkom om vanaf 18.45 uur te verzamelen bij de Sint Vituskerk (Kerklaan 17). Om vervolgens om 19.00 uur gezamenlijk naar het monument te lopen.  

Na de aankomst van de stoet start om 19.30 uur de herdenking met een welkomstwoord van de ceremoniemeester (Desirée) daarna volgt er muziek. En worden er gedichten voorgedragen door de kinderen van de Blaricumse basisscholen. Aansluitend is de kranslegging en twee minuten stilte. 

Na de twee minuten stilte houdt burgemeester Barbara de Reijke haar toespraak. Er is een kranslegging en bloemenhulde bij het monument. En na afloop is er koffie en thee beschikbaar. 

Bloemen leggen
Het is gedurende de hele dag mogelijk om eigen bloemen te leggen door inwoners bij het monument.  

Programma’s 4 mei in lokale bladen en online
In huis-aan-huis blad hei & wei is een pagina opgenomen met uitgebreidere informatie rondom de 4 mei herdenking. Alle informatie staat ook op de website. Houd de website van de gemeente in de gaten voor de meest actuele informatie www.blaricum.nl/4en5mei  


Hilversum

4 mei
Herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesoperaties.
Locatie: Theater Gooiland, theateringang Luitgardeweg in Hilversum

Het programma voor deze avond: 18:00 uur – tot 18:30 inloop. Hierna zal burgemeester Gerhard van den Top een toespraak houden en zal er een muzikale ondersteuning zijn van Nog Wildschut en Yoram Ish-Hurwitz.

Daarna een stille tocht naar het verzetsmonument in het Rosarium, Bergweg 11 in Hilversum.
– 19.50 uur: Start herdenking in het Rosarium
– 19.58 uur: “Signaal Taptoe” door Hilversums muziekgezelschap Excelsior
– 20.00 uur: 2 minuten stilte
– 20.02 uur: “het Wilhelmus” door Hilversums muziekgezelschap Excelsior en het koor van het Apostolisch Genootschap

Hierna zullen er verschillende toespraken/bijdrages geleverd worden van onder andere de burgemeester en de kindergemeenteraad.

Tot slot de mogelijkheid om bloemen / kransen te leggen.

5 mei
9.00 uur Noorderbegraafplaats: Burgemeester neemt bevrijdingsvuur in ontvangst.

22.30 uur: Bewonder het traditionele vuurwerk in het Hilversumse park Laapersveld op 5 mei. Met deze spectaculaire vuurwerkshow wordt Bevrijdingsdag in stijl afgesloten.14.30 – 16.00 uur: Het Gooi Bevrijd komt met een konvooi van 60 militaire voertuigen, plus motoren en zangers, naar de Gijsbrecht van Amstelstraat.
7 mei
Herdenking van de gesneuvelde “Polar Bears” op de Noorderbegraafplaats,
Laan 1940 – 1945 nr. 2 Hilversum.

Programma

 • 10.30 uur: Inloop met een kopje koffie / thee
 • 11.00 uur: Start herdenking:
 • Muziek :
  • Martin Reelick president Royal Canadian Legion Netherlands Branch: “Act of Remembrance”
  • “Signaal Taptoe” door Jurjen Koetze (muziekgezelschap Excelsior)
 • 2 minuten stilte
 • Wethouder Arno Scheepers: korte toespraak en voordracht gedicht
 • Kinderburgemeester Fien en loco kinderburgemeester Isabelle: voordracht van de namen van de  16 “Polar Bears”. Tijdens de voordracht worden er bloemen bij de graven gelegd.
 • 11.45 uur: digitale presentaties van Meindert Tepper in de aula
 •  Kopje koffie / thee bij de aula om na te praten
 • 12.30 uur: Einde herdenking

Vlaggenprotocol

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in de top.